مناجات

زندگینامه آنتونی رابینز

متن آرامشی با صدای مهرجویی

سال۹۸گذشت…

با تمام بدیها و خوبیها گذشت…….

صدای آرامش بخش-قلبت را آرام کن

صدای آرامش بخش،قلبت را آرام‌کن…….