نوشته‌ها

قصه های کودکانه

قصه:موش کوچولو

گوینده داستان:خانم مریم گرمه


باغبان کور

گوینده داستان:خانم رسولی


داستان:جنگیدن با زندگی

گوینده داستان:خانم رسولیرابطه ي بين خلق دروني با خود زشت پنداری

گوینده داستان:خانم مریم گرمه


داستان پرنده کوچولویی در جنگل محبت

باصدای:خانم گرمه


داستان گورخری که راه راه ندارد

باصدای:خانم گرمه


داستان بچه خرگوش دوستداشتنی

باصدای:خانم گرمه و ماهان صوفی