نوشته‌ها

نگران این نباش که دوستانی نداری. نگران این باش اگر تصمیمات نادرستی را بگیری دیگر خودت را دوست نخواهی داشت

نوشته:آقای محمد عارف بشارت