محبت را گدایی نکن بلکه محبت را در آغوش بگیر
چون محبت بعضی آدمها در زمان بزرگی و عظمت تو ابراز میشود. البته باید گفت متاسفانه . زیرا این محبت . شرطی است . ای کاش روزی برسد که درک کنیم محبت کردن قید و شرط نمیخواهد زیرا این گونه محبتی ارزش چندانی ندارد
میخواهی به کسی محبت کنی بی قید و شرط این کار را بکن
محمد عارف بشارت بیستم تیرماه 1401

نیکو سخن گو و نیکو بیندیش

چگونه خودت را توصیف میکنی و چه میزان خودت را ارزشمند میدانی . چگونه آینده ات را ترسیم کرده ای و درباره خود می اندیشی . پاسخ به این پرسش ها . پاسخ به سرنوشت خودت است. چنانچه سرنوشت نیکو خواهی .با خویشتن نیکو سخن گو و نیکو بیندیش.
محمدعارف بشارت .اول خردادماه 1401


هدف

اگر بخواهی به خاطر دیگران و برای اینکه مقابل آن ها قد علم کنی و خودستایی کنی به هدف بزرگی برسی و به یک فرد بزرگی تبدیل شوی . باید بگویم مسیر نادرستی را برای دستیابی به هدفت انتخاب کردی . این مسیر چیزی جز کینه و عقده های درونی نیست . مهمتر از خود هدف. نیت انتخاب آن هدف است.اگر از مسیر هدف و دستاوردهای هدف هم لذت ببری . یقینا از درون. رضایتی نخواهی داشت . زیرا تنها خواسته ات ،اثبات خودت به دیگران بود . نه لذت بردن خودت از زندگی

محمدعارف بشارت بیست و چهارم اردیبهشت ماه 1401


اوج شکوفایی تو

شاید در حال حاضر تو را نادیده بگیرند و به گونه ای سرد و بی روح با تو رفتار کنند . اما روزی خواهد رسید که برای دیدنت لحظه شماری کرده و پس از دیدنت دستانت را به گرمی می فشارند
شاید در حال حاضر زمانی برای صحبت کردن باتو نداشته باشند . اما در زمان شکوفایی تو .خودشان به سمت تو می آیند.
پس صبور باش و تمام تلاشت را بکار ببر تا به اوج و شکوفایی برسی(البته این را در نظر داشته باش که برای دیگران به اوج و شکوفایی نرسی . بلکه برای قلب خودت . به این اوج وشکوفایی برس.

محمدعارف بشارت. چهاردهم اردیبهشت ماه هزار و چهارصد و یک


اختیار

یک سوالی ذهنم را درگیر کرده است. اگر قرار باشد مطابق میل و خواسته دیگران رفتار کنیم پس چرا به صورت ماشین کنترلی خلق نشدیم؟و انسانی دارای عقل و خرد خلق شدیم . در صورتیکه هیچ اختیاری در استفاده از عقل و خرد برای انتخاب مسیر زندگی خود نداریم!

مگر غیر از این است که هریک از انسانها مسئول سرنوشت خودشان هستند ؟؟

نوشته ای تامل بر انگیز. محمدعارف بشارت
اردیبهشت ماه 1401