گاهی اوقات علاقه خودرا تشخیص داده و کار مورد علاقه خود را انجام میدهیم اما باز تصور میکنیم آنقدر که باید چیزی در زندگی بدست نیاوردیم.
میدانی چراچنین حسی را داریم؟
زیرا انسان ذاتا موجودی سیری ناپذیر است و دنیای ما تبدیل به دنیای رقابتی و برتری خواه شده است. برای همین است که مدام در حال تکاپو هستیم و از زندگی لذتی نمی بریم. زندگی سفر است .
محمد عارف بشارت 27 مردادماه 1401

میدونین دلیل اینکه خیلی زود خسته میشیم و درجا میزنیم چیه؟
دلیلش اینه که نمیدونیم به چه دلیل کاری رو آغاز کردیم. گاهی ممکن است بخاطر رقابت باشد گاهی هم بحاطر دل و شادی خودمان
نیت انتخاب هدف مهمتر از انتخاب خود هدف است

                     محمد عارف بشارت 28 مردادماه 1401

فایل صوتی تو نابغه زندگی خودت هستی

فایل صوتی تو نابغه زندگی خودت هستی با صدای آقای محمدعارف بشارت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

فایل صوتی نیاز انسانها

فایل صوتی نیاز انسانها با صدای آقای محمدعارف بشارت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

فایل صوتی انسان خوش شانس و انسان بدشانس

فایل صوتی انسان خوش شانس و انسان بدشانس با صدای آقای محمدعارف بشارت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

فایل صوتی افسوس یا شادی انتخاب با شماست

فایل صوتی افسوس یا شادی انتخاب با شماست با صدای آقای محمدعارف بشارت

برای دانلود این فایل اینجا کلیک کنید

نکاتی از کتاب حکایت دولت و فرزانگی نوشته مارک فیشر

فایل صوتی نکاتی مهم از کتاب حکایت دولت و فرزانگی نوشته مارک فیشر با صدای آقای محمدعارف بشارت

برای دانلود این فایل مفید اینجا کلیک کنید

درسهای مهمی از کتاب قله ها و دره ها

فایل صوتی نکات مهم کتاب قله ها و دره ها نوشته اسپنسر جانوسن با صدای آقای محمدعارف بشارت

برای دانلود این فایل مفید اینجا کلیک کنید

فایل صوتی تفاوت بین خوشبختی و پیروزی

فایل صوتی تفاوت بین خوشبختی و پیروزی با صدای آقای محمدعارف بشارت. برای دانلود این فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

مقاله صوتی هنر “نه” گفتن

مقاله صوتی هنر “نه” گفتن با صدای آقای محمدعارف بشارت. برای دانلود هر بخش روی آن کلیک کنید.

بخش 1

بخش 2

بخش 3

بخش 4

بخش 5

بخش 6

بخش 7

بخش 8

بخش 9